Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

GINB wyjaśnia - Architekt kierownikiem budowy

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Krajowa Rada Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że w związku z licznymi pytaniami oraz informacjami o podważaniu przez organy administracji architektoniczno-budowlanej prawa architektów do kierowania budową, Krajowa Izba Architektów RP opracowała stanowisko w tej sprawie, a następnie wystąpiła do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o jego potwierdzenie. W treści stanowiska, Krajowa Izba wskazała na brak podstaw do kwestionowania przez organy uprawnienia architekta do kierowania budową, jak również przedstawiła obszerne uzasadnienie prawne potwierdzające stanowisko. Jednocześnie do GUNB przekazano szczegółowe opracowanie Małopolskiej Okręgowej Rady IARP, w tym zakresie, zawierające analizę uprawnień wydawanych na przestrzeni lat, w świetle przepisów obowiązujących w dacie ich wydawania.

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie, pismem z dnia 29 marca br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w całości podzielił argumentację prawną Izby Architektów RP i przesądził, iż architekci posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą pełnić funkcję kierownika budowy. Dokonana na wniosek Izby wykładnia GUNB będzie stanowić szczególnie istotny argument w ewentualnych sporach architektów z organami administracji architektoniczno-budowlanej, pojawiającymi się na gruncie stosowania przepisów w zakresie ich uprawnień.

Poniżej przekazujemy stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


data publikacji: 2021-04-02 08:57:39

Pliki do pobrania:
pismo GINB z dnia 29-03-2021