Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA - zebrania obwodowe przed Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym V Kadencji PDOIA RP

UWAGA: KARTA ZGŁOSZENIOWA  do pobrania na dole strony.

Szanowni Państwo,

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP uprzejmie zawiadamia, że mocą uchwały nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zwołania zebrań obwodowych Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP zostały zwołane Zebrania Obwodowe przed Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym V Kadencji PDOIA RP, które z racji panującego stanu pandemii Covid-19 wyjątkowo odbędą się w trybie elektronicznym przy wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Przeprowadzenie zebrań obwodowych w tej formie jest możliwe z uwagi na treść uchwały nr 9 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów RP.

Zgodnie z przytoczoną wyżej uchwałą daty i godziny zebrań obwodowych są następujące:

1.    obwód wyborczy nr I – członkowie PDOIA RP, nazwiska od liter A do K
– zebranie odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 roku o godz. 10.00 (I termin),
w przypadku braku quorum o godz. 10.30 (II termin);

2.     obwód wyborczy nr II – członkowie PDOIA RP, nazwiska od liter L do Z
– zebranie odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 roku o godz. 11.00 (I termin),
w przypadku braku quorum o godz. 11.30 (II termin);

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów delegatów Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP powołała następujące komisje obwodowe:

Komisja Obwodowa w obwodzie wyborczym nr I:
1.    Marcin Marczak
2.    Wojciech Lizurej
3.    Przemysław Tryburski

Komisja Obwodowa w obwodzie wyborczym nr II:
1.    Waldemar Jasiewicz
2.    Jan Hahn
3.    Krystian Hamanowicz.

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje jednocześnie, że w obwodzie wyborczym nr I wybieranych będzie 25 delegatów, zaś w obwodzie wyborczym nr II wybieranych będzie 27 delegatów.

Kandydaci na delegatów mogą być zgłaszani w terminie od dnia 26 stycznia 2022 roku do dnia 16 lutego 2022 roku (data zamknięcia list kandydatów) wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu mailowego podlaska@izbaarchitektow.pl. Zgłoszenia, które zostaną złożone poza wskazanym okresem będą uznane za bezskuteczne.

Bardzo prosimy, o bardzo uważne, przeczytanie przesłanego ogłoszenia i przesyłania, tak jak wskazuje powyższa lub przesłana do Państwa instrukcja, zgłoszeń swojej kandydatury na delegata na Zjazd.data publikacji: 2022-01-24 10:25:51

Pliki do pobrania:
Instrukcja udziału w zebraniach obwodowych oraz zgłaszania kandydató
PDOIA_2022_KARTA ZGŁOSZENIOWA