Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne dotyczące Studium Zagospodarowania Przestrzennego - pismo do Prezydenta

Treść pisma:


Szanowny Pan

Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku


W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku, Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP zrzeszająca,na mocy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa  oraz urbanistów,   architektów z uprawnieniami doprojektowania bez ograniczeń w zakresie architektury i urbanistyki, wyraża swoje jak największe zainteresowanie wszelkimi działaniami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym Miasta Białegostoku. Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP, mająca siedzibę w Białymstoku, zgłasza chęć czynnego uczestnictwa w kreowaniu rozwoju miasta, a co za tym idzie także we wszystkich działaniach formalnych oraz inicjatywach z tym związanych, a będących w gestii Pana Prezydenta.

W Podlaskiej Okręgowej Izbie Architektów  RP zrzeszonych jest obecnie 340 członków, architektów czynnie uprawiających swój zawód, dla których aktualny wizerunek Białegostoku, jak i jego przyszłościowa wizja, są wielce istotne.

W związku z powyższym będziemy zobowiązani za każdorazową informację związaną ze wszystkimi inicjatywami i działaniami planistycznymi realizowanymi w Białymstoku, ponieważ także Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15.12.2000 r. nakłada na nas obowiązek współdziałania z organizacjami Samorządu Terytorialnego (art.8, pkt 6 Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia15.12.2000 r.).


z poważaniem 

 
Przewodnicząca  Rady PDOIA RP- Barbara Sarna

Sekretarz Rady PDOIA RP - Wojciech Lizurej


Białystok, dnia 12.06.2014 r. - L.dz.71.PDOIARP.2014


data publikacji: 2014-08-06 12:25:42