Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie

Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA KRK 2017), będzie mieć miejsce w dniach 12-13 października 2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.
Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną odbywającą się od roku 1985. Tytułem tegorocznej edycji jest „Podwórze – pole wyobraźni”. Przedmiotem są przestrzenie półprywatne w mieście – krajobraz podwórek i wnętrz kwartałów śródmiejskich, podzielonych ogrodzeniami, o zupełnie utylitarnym charakterze, rzadko z dobrze utrzymaną zielenią. Jest też krajobraz pomiędzy blokami osiedli post-PRL-owskich, nie wiadomo komu i do jakiego celu służący – to źle utrzymane trawniki i przypadkowo ukształtowana zieleń.Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia:
1)       projektowanie miasta w mikroskali,
2)       miasto i jego życie na styku stref prywatnej i społecznej,
3)       poszukiwanie kształtu drobnych przestrzeni,
4)       poszukiwanie jedności w różnorodności przestrzeni.

Służyć temu będą trzy zasadnicze płaszczyzny konfrontacji:

KONKURS A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny o charakterze otwartym, ideowym (koncepcyjny). Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA KRK 2017 – „Podwórze – pole wyobraźni”, przedstawionego dla jednej lokalizacji, wybranej przez uczestnika spośród trzech lokalizacji zaproponowanych przez Organizatorów.

Termin składania prac i kart zgłoszeń: 4 września 2017.
Komisarz konkursu:  architekt Marcin Włodarczyk.
Nagrody:
•         I nagroda – 50 000 PLN
•         II nagroda – 30 000 PLN
•         III nagroda – 20 000 PLN


KONKURS B
– konkurs seminarium.
Przedmiotem konkurencji Seminarium będą referaty/prezentacje/manifesty stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska. W tegorocznym Biennale oceniane będą prace prezentujące wkład w teorię i praktykę kształtowania środowiska miejskiego na poziomie najmniejszych elementów przestrzeni – czyli na styku przestrzeni prywatnej i publicznej. Wystąpienia mogą dotyczyć historycznych, teoretycznych i modelowych aspektów kształtowania takich półprywatnych przestrzeni, jak i ich wizji, projektów i realizacji.

Termin składania prac i kart zgłoszeń:
16 sierpnia 2017.
Komisarz konkursu:   architekt Marta A. Urbańska.
Nagrody:
•         I nagroda – 10 000 PLN
•         II nagroda – 6 000 PLN
•         III nagroda – 4 000 PLN


KONKURS C – konkurs multimedialny.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej nawiązującej do tematu MBA, a operującej narzędziem takim, jak kamera czy aparat fotograficzny. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie C: 4 września 2017. Komisarzem konkursu C jest architekt Paweł Wieczorek.
Nagrody:
•         nagroda w kategorii Fotografia – 7 000 PLN
•         nagroda w kategorii Fotokast – 7 000 PLN
•         nagroda w kategorii Film – 7 000 PLN


Prace we wszystkich konkursach oceniać będzie MIĘDZYNARODOWE JURY W SKŁADZIE:
•         Grzegorz Stiasny, Kurator MBA KRK 2017, przewodniczący Jury, Polska
•         Dorota Szlachcic, sędzia referent konkursu A, Polska
•         Marlena Happach, sędzia referent Konkursu B, Polska
•         Przemo Łukasik, sędzia referent Konkursu C, Polska
•         Ewa P. Porębska, członek Jury, Polska
•         Rainer Mahlamäki, członek Jury, Finlandia
•         Viviana Muscettola, członek Jury, Włochy
•         Andor Wesselényi-Garay, członek Jury, Węgry

Oczekiwany od Biennale rezultat to uaktywnianie społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni, od półprywatnych do publicznych, oddziałujących nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach doznań estetycznych i emocjonalnych, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi.

Struktura organizacyjna MBA KRK 2017:
•         Kurator MBA KRK 2017: arch. Grzegorz Stiasny
•         Komisarz MBA KRK 2017: arch. Marek Kaszyński
•         Komisarz Konkursu A: dr arch. Marcin Włodarczyk
•         Komisarz Konkursu B: dr arch. Marta A. Urbańska
•         Komisarz Konkursu C: arch. Paweł Wieczorek
•      Komitet wykonawczy: arch. arch. Bohdan Lisowski, Krystyna Łyczakowska, Marcin Ewý, Mateusz Smoter, Marcin Buczek-Palczyński, Katarzyna Głuch, Szymon Nowak, Benita Strzałka

Rejestracja uczestników MBA KRK 2017 przez serwis Evenea możliwa pod adresem: https://mba2017.evenea.pl

Więcej informacji na temat MBA KRK 2017 znaleźć można na: http://mba2017.sarp.krakow.pl oraz na FB: https://www.facebook.com/events/133254387236274.
Więcej informacji na temat konkursów odbywających się w ramach MBA KRK 2017 znaleźć można na: http://mba2017.sarp.krakow.pl/konkursy oraz na FB: https://www.facebook.com/events/135503900332731

Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków,
Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków,
tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych konkursów A, B, C należy kierować do komisarzy poszczególnych konkursów:
A: mba-competition@sarp.krakow.pl,
B: mba-seminar@sarp.krakow.pl,
C: mba-multi@sarp.krakow.pl


data publikacji: 2017-07-20 10:29:43