Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Ostrzeżenie o konkursie

W związku z ogłoszonym dwuetapowym, realizacyjnym konkursem architektonicznym na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku, w świetle uzasadnionego przypuszczenia, że warunki konkursu naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogą mieć wpływ na wynik konkursu oraz zawierają niekorzystne warunki przeniesienia na zamawiającego praw autorskich do pracy konkursowej oraz przyszłej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, poprzez:
1. zastosowanie przez zamawiającego, nieprzewidzianego przepisami ustawy p.z.p., trybu wykluczania uczestników konkursu, w sytuacji, gdy po stronie zamawiającego istnieje konflikt interesów, w rozumieniu art. 56 ustawy p.z.p.;
2. dopuszczeniu możliwości udziału w konkursie osób nie posiadających prawa wykonywania
zawodu architekta;
3. wprowadzenie w regulaminie konkursu niekorzystnych warunków przeniesienia praw autorskich i żądanie udzielenia zgody na wykonywanie praw zależnych, w szczególności powodujących możliwość zlecenia wykonania docelowej dokumentacji projektowej osobie trzeciej, niebędącej autorem pracy konkursowej.

W świetle powyższego Krajowa Rada Izby Architektów RP nie rekomenduje członkom Izby udziału w przedmiotowym konkursie realizacyjnym, organizowanym przy udziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

data publikacji: 2021-05-31 11:58:06

Pliki do pobrania:
wych_413_KRIA_2021 OIA Ostrzeżenie o konkursie_Otwock