Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

PDOIA zadaje pytania podlaskim urzędom

Podlaska  Okręgowa  Izba  Architektów  wystąpiła  do  wszystkich Starostw i Prezydentów Miast na Podlasiu z pytaniami dotyczącymi pozwoleń na budowę. Złożone zapytania mają na celu częściowe wyjaśnienie problemu długoterminowego wydawania pozwoleń na budowę w naszym regionie.

Pytania brzmiały:

a) Ile złożonych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę było następnie przez Inwestorów w danym roku wycofanych? Jeżeli wniosek o wycofanie wpłynął w kolejnym roku kalendarzowym, proszę o wliczenie tej sprawy do roku złożenia pierwotnego wniosku.

b) Ile spośród w/w wniosków zostało ponownie złożonych (np. po modyfikacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie nazwy bądź przedmiotu inwestycji) dla tego samego terenu? Jeżeli ponowny wniosek wpłynął w kolejnym roku kalendarzowym, proszę o wliczenie tej sprawy do roku złożenia pierwotnego wniosku.

c) Ile spośród pism o wycofanie wniosku w sprawie pozwolenia na budowę było złożonych po uprzednim wezwaniu Inwestora do uzupełnienia wniosku na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (obecnie: j.t. Dz.U. z 2013 poz.267 ze zm.). Jeżeli wniosek o wycofanie wpłynął w kolejnym roku kalendarzowym, proszę o wliczenie tej sprawy do roku złożenia pierwotnego wniosku.

d) Ile spośród pism o wycofanie wniosku w sprawie pozwolenia na budowę było złożonych po uprzednim wezwaniu Inwestora do uzupełnienia dokumentacji na podstawie przepisów Prawa budowlanego (obecnie: j.t. Dz.U. z 2013 poz.1409 ze zm.). Jeżeli wniosek o wycofanie wpłynął w kolejnym roku kalendarzowym, proszę o wliczenie tej sprawy do roku złożenia pierwotnego wniosku.

e) Ile w danym roku wydano ogółem postanowień o uzupełnieniu przez Inwestora wniosku o pozwolenie na budowę na podstawie art.  64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. – Kodeks  postępowania administracyjnego. 

f) Ile w danym roku wydano ogółem postanowień o usunięciu wskazanych nieprawidłowości we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie art.35 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

g) Ile wniosków Inwestorów o pozwolenie na budowę zostało w danym roku pozostawionych bez  rozpatrzenia z uwagi na niedokonanie stosownych uzupełnień przez Inwestora. 

Odpowiedzi wkrótce.


data publikacji: 2014-08-04 16:47:51

Pliki do pobrania:
jakis plik do pobrania