Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Polemika z kandydatami na Prezydenta Miasta Białegostoku

Białystok,  październik 2018 r.
Szanowne koleżanki i koledzy!

Mając na względzie jakość ładu przestrzennego Miasta Białegostoku, w imieniu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, na początku października zwróciliśmy się do kandydatów na Prezydenta Miasta Białegostoku o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, które są dla nas, jako środowiska zawodowego architektów, bardzo ważne.

Jakość przestrzeni zbudowanej i ład przestrzenny Stolicy naszego województwa, ma znaczenie nie tylko dla jego mieszkańców. Białystok jest wizytówką dla wszystkich odwiedzających nasz Region. Prezydent Miasta, jako osoba zarządzająca prawidłowym funkcjonowaniem miasta, posiada wszelkie narzędzia do prowadzenia polityki wpływającej na estetykę i szeroko rozumiany ład przestrzenny.

Naszą intencją była chęć zapoznania się z punktem widzenia kandydatów na Prezydenta Miasta Białegostoku w stosunku do zagadnień zawartych w załączonych pytaniach, tak aby 21 października 2018 r. nasi członkowie oddając swój głos mogli dokonać najlepszego wyboru.

Wypowiedzi kandydatów chcieliśmy zaprezentować naszemu środowisku na łamach naszego portalu internetowego, jednakże odzew był niewielki. Otrzymaliśmy pisemną odpowiedź od kandydatki na Prezydenta Miasta Białegostoku Katarzyny Sztop-Rutkowskiej, w której imieniu wypowiedź przekazał nam pan Piotr Kempisty. Z drugim kandydatem na to stanowisko, byłym wiceprezydentem i senatorem  Tadeuszem Arłukowiczem mieliśmy przyjemność spotkać się w siedzibie naszej izby i w ponad dwugodzinnym spotkaniu, w trakcie swobodnej dyskusji wszyscy uczestnicy wymienili poglądy na temat poruszanych kwestii, a także zwrócili uwagę kandydata na problemy nurtujące nasze środowisko.

Z uwagi na bezstronność Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów nie zdecydowaliśmy się na publikowanie otrzymanych odpowiedzi, a tylko przekazujemy Państwu postawione tegorocznym kandydatom na stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku pytania.


21 października 2018r. o fotel prezydenta Białegostoku
ubiegać się będą następujący kandydaci (kolejność alfabetyczna):

•    Tadeusz Arłukowicz – Białystok na Tak (wspierany przez Kukiz’15)

•    Stanisław Bartnik - komitet Spoza Sitwy

•    Katarzyna Sztop-Rutkowska – Inicjatywa dla Białegostoku

•    Tadeusz Truskolaski – bezpartyjny (współpraca z Platformą Obywatelską i Nowoczesną, wspierany przez Koalicję Obywatelską)

•    Jacek Żalek – Porozumienie Jarosława Gowina (wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość)Pytania jakie zadaliśmy kandydatom na Prezydenta Miasta Białegostoku:

1.    Prosimy o podanie pozytywnych i negatywnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Białegostoku w ostatnich latach?

2.    Którą część Białegostoku uznaje Pan/Pani za obszar wymagający natychmiastowych działań naprawczych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, a który za obszar nie wymagający takich działań lub działań w małym stopniu?

3.    Jak ocenia Pan/Pani pracę służb urbanistyczno-architektonicznych Urzędu Miejskiego? Czy znane są Panu/Pani jakiekolwiek problemy w ich funkcjonowaniu? 

4.    Czy widzi Pan/Pani potrzebę zmianę struktury i zakresu funkcjonowania służb urbanistyczno-architektonicznych Urzędu Miejskiego? Jeśli nie - to dlaczego? Jeśli tak - to dlaczego?

5.    Jakie jest Pana/Pani pogląd w sprawie idei powołania w Urzędzie Miejskim stanowiska Architekta Miejskiego?

6.    W przypadku powołania tego stanowiska, jak widzi Pan/Pani jego hierarchiczne umocowanie w strukturach Urzędu Miasta oraz powiązania z innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym Departamentami: Architektury, Urbanistyki, Konserwatora Miejskiego, Inwestycji, Dróg, Ochrony Środowiska, etc. Urzędu Miejskiego?

7.    Jak wyobraża sobie Pan/Pani przyszłą współpracę z szeroko rozumianym środowiskiem Architektów (Izba Architektów RP, uczelnie, stowarzyszenia)?


Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów


data publikacji: 2018-10-19 10:41:49