Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Reorganizacja struktury działania organów pomocniczych KRIA

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

W ramach usprawnienia działalności, Krajowa Rada Izby Architektów RP podjęła szereg działań organizacyjnych mających sprzyjać prowadzeniu prac KIA i uzyskiwaniu pożądanych efektów. Jednym z priorytetów dla osiągnięcia celu jest reorganizacja struktury działania organów pomocniczych KRIA czyli komisji i zespołów problemowych. Ideą proponowanych zmian jest zorganizowanie prac dotyczących konkretnych działów w wyspecjalizowanych w tym kierunku komisjach i zespołach.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie rekomendacji kandydatur na członków nowo powstających komisji i zespołów, które zostaną powołane wg załączonego projektu "Regulaminu Komisji i Zespołów problemowych Krajowej Izby Architektów RP".

Wybór członków komisji odbędzie się w oparciu o zasady zawarte w ww. regulaminie, którego przyjęcie planowane jest na najbliższym posiedzeniu KRIA we wrześniu br. Prosimy zatem o rozpowszechnienie inicjatywy Krajowej Rady wśród członków OIA oraz przesłanie do dn. 07.09.2018 r. kandydatur z określeniem zagadnień i problematyki, w jakiej Koleżanki i Koledzy Architekci mogliby podjąć współpracę z Krajową Radą.

W zgłoszeniu kandydata prosimy zawrzeć :
a) informacje o doświadczeniu kandydata - obejmujące profil planowanej Komisji lub Zespołu,
b) informacje o doświadczeniu w pracy na rzecz samorządu zawodowego architektów,
c) informację o pracy zawodowej,
d) oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie do Komisji lub Zespołu,
e) rekomendację Rady Okręgowej, zawierającą uzasadnienie dla kandydatury.

W załączeniu przesyłamy również spis, funkcjonujących obecnie, komisji i zespołów, które ulegną rozwiązaniu, a ich regulaminy zostaną zastąpione jednym dokumentem. Część powołanych w poprzednich kadencjach komisji i zespołów nie posiadała dotychczas własnych regulacji, ani żadnych odniesień do innych dokumentów określających zasady ich pracy. Zastąpienie wielu dotychczasowych dokumentów, uchwalanych niezależnie od siebie i bez wzajemnych relacji, jednym, nie tylko usprawni pracę Komisji i Zespołów problemowych funkcjonujących przy Krajowej Izby Architektów RP, ale przede wszystkim stworzy możliwość bardziej efektywnej i skoordynowanej pracy na rzecz architektów i naszego samorządu.

Z poważaniem

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady IARP

Wojciech Gwizdąk, Architect IARP
Sekretarz Krajowej Rady IARP


data publikacji: 2018-09-03 15:41:50

Pliki do pobrania:
Pismo ws kandydatur do komisji i zespołów KRIA.
Regulami ws kandydatur do komisji i zespołów KRIA.
Tabelka ws kandydatur do komisji i zespołów KRIA.