Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Spotkanie z Zastępcą Prezydenta Białegostoku Adamem Musiukiem

W dniu 20 lutego 2019 roku członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów mieli przyjemność gościć Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku Adama Musiuka, odpowiedzialnego za nadzór nad pracą departamentów: architektury, urbanistyki, geodezji i ochrony środowiska oraz architekta Bogumiła Sawickiego z Departamentu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Podczas ponad dwugodzinnego spotkania podnoszono kwestie nurtujące środowisko architektów i ich inwestorów. Omówiono kwestie, z jakimi w dzisiejszych, biurokratycznych czasach muszą  mierzyć się obie strony procesu poprzedzającego wydanie pozwolenia na budowę.

Architekci zgłosili brak spójności systemu obrotu informacji pomiędzy nadmienionymi departamentami, nad którymi, zaledwie od miesiąca, sprawuje pieczę przedstawiciel Prezydenta Truskolaskiego.

Podniesiona, przez Przewodniczącego Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP Waldemara Jasiewicza, potrzeba stworzenia dobrze znanej w innych miastach naszego kraju, funkcji architekta miejskiego, spotkała się z ogólną przychylnością. Jednakże, Zastępca Prezydenta zdecydowanie zaznaczył złożoność oraz  długotrwałość procedury powołania takiego stanowiska.

W polemice, o zbyt wnikliwym weryfikowaniu projektów przez białostocki magistrat, częstym elementem obronnym są wypowiedzi podkreślające dobre statystyki wydawanych bez zaskarżeń pozwoleń na budowę. Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie zgodzili się, iż należy dążyć do wypracowania zrozumiałego,  jednolitego i przychylnego sposobu weryfikacji składanych dokumentacji i wniosków o pozwolenie na budowę, ukierunkowanego na ułatwienie i znaczne przyspieszenie przeprowadzania tej procedury.
Członkowie Rady przywołali przykłady dobrze funkcjonujących urzędów, wskazując miasta takie jak Gdańsk, Lublin, Wrocław oraz Kraków z niedawno powołanym, w obliczu licznych uciążliwości, Departamentem Architektury ze stanowiskiem naczelnego Architekta Miasta.

W dalszej polemice, zastępca prezydenta Adam Musiuk, podkreślił swoją otwartość na wszelkie sugestie. Jako osoba konkretna, stanowczo zaznaczył, iż oczekuje klarownych podpowiedzi mających na celu poprawę funkcjonowania tutejszych departamentów, za które w obecnej kadencji będzie odpowiedzialny. Zastępca Prezydenta naszego miasta stawia sobie za cel nadrzędny doprowadzenie do poprawy funkcjonowania Urzędu Miejskiego jako przychylnego inwestorom i projektantom począwszy od planowania do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Najchętniej widziałby to wszystko zebrane razem w jednym miejscu jako jedna dobrze funkcjonująca instytucja.

Miejmy nadzieję, że choć proces zmian bywa trudny i częstokroć napotyka na liczne nieprzychylności, tym razem przy pełnym zaangażowaniu i wspólnym działaniu przyniesie obopólne korzyści i zdecydowanie przyczyni się do poprawy wizerunku urbanistyczno-architektonicznego naszego miasta czego życzymy nowemu zastępcy prezydenta miasta Białegostoku, a także całemu środowisku projektantów.


data publikacji: 2019-03-20 11:24:52