Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Wysokość opłat i składki członkowskiej na roku 2018

Na podstawie uchwały nr 3 V Programowo - Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013r. w sprawie wysokości składki członkowskiej od 2015r. w samorządzie zawodowym architektów oraz na podstawie „komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r.”, Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 11 października 2017r., ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2018 na kwotę 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych i 00/100).


Na podstawie §2 ust. 2 uchwały nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 16 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia innych, niż składki członkowskiej opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, wysokość tych opłat i zasad ich podziału, ze zmianami wynikającymi z uchwały nr 2 IV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 6 grudnia 2008 roku, oraz na podstawie uchwały nr O-- 2017 z dnia 11 listopada 201 7r., Krajowej Rady Izby Architektów RP

ustala się następujące opłaty :
- za wpis na listę członków Izby w wysokości 400 zł (czterysta złotych),
- za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 1010,00 zł (tysiąc dziesięć złotych),
- za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w art. 42 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. tj. poz, 1725) (zawieszenie na wniosek członka Izby) w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych).

Wysokości opłat innych niż składka członkowska obowiązują w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.


Działając na podstawie §2 ust.3 Regulaminu Zasad Wypłacania Diet, uchwalonego przez Krajową Radę Izby Architektów uchwalą nr O - 16 - II - 2007r. z późniejszymi zmianami, ustalam na IV kwarta! 201 7r. maksymalna stawkę dzienną za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w wysokości 140zł (sto czterdzieści złotych).

Leszek Horodyski
architekt - Skarbnik IA RP


data publikacji: 2017-11-29 08:12:26

Pliki do pobrania:
Wysokość stawki dziennej.
Wysokość składki członkowskiej.
Wysokość innych opłat.