Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

2015-01-26 08:00:00
XI Sprawozdawczy Zjazd PdOIA RP

W dniu 20 marca 2015 r. (piątek) o godz. 10.00, w sali senackiej Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14A odbędzie się  XI Sprawozdawczy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Delegaci na Zjazd zostaną powiadomieni listownie na 30 dni przed Zjazdem.
2015-01-05 13:47:44
Wyniki egzaminów w sesji ZIMA 2014

2014-12-19 09:33:16
Zmiana wysokości składki członkowskiej
Informujemy, iż na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2015 r. w samorządzie zawodowym architektów oraz na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych a także komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2013r., Krajowa Rada lzby Architektów uchwałą nr O-52-lV-2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku ustaliła nowe kwoty miesięcznej składki członkowskiej na 2015 rok.
2014-11-04 09:00:00
Skład zespołu roboczego do optymalizacji procedur urzędowych
W odpowiedzi na złożony przez PDOIA wniosek Prezydent Miasta Białegostoku powołał dwa zespoły robocze do spraw optymalizacji procedur w postępowaniach w UM dep. architektury. W związku z tym PDOIA RP wskazała osoby do udziału w tych pracach.
2014-10-14 08:00:00
Prezydent odpowiada na pytania architektów i inżynierów
Zamieszczamy pisma odnoszące się do polemiki prowadzonej pomiędzy Podlaską Okręgową Izbą Architektów RP i Podlaską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, a Prezydentem Miasta Białegostoku i Wojewodą Podlaskim związanej z "utrudnieniami na drodze do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego".

2014-09-29 12:41:27
Uwaga - próba wyłudzenia podpisu projektanta
Otrzymaliśmy informację od koleżanki architektki  z Grudziądza o próbie wyłudzenia jej podpisu na projekcie wykonanym przez osobę bez odpowiednich uprawnień.
2014-08-29 10:26:26
Zmiany regulacji wewnętrznych IARP
Pismo Pana Krzysztofa Ozimka, Sekretarza Krajowej Rady, w sprawie przesyłania uwag do obowiązujących w Izbie uchwał, regulaminów, Statutu, Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów oraz propozycji ich zmian.


1
   ...  
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27