Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

2015-05-06 08:00:10
Informacja o spotkaniach Zespołów roboczych
W dniach 19 marca 2015 r. , 1 kwietnia 2015 r., 15 kwietnia 2015r., 29 kwietnia 2015 r. odbyły się spotkania Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę. W spotkaniach tych uczestniczyły Barbara Sarna i Agnieszka Duda.

We wcześniejszych terminach ( 04 listopada 2014 r., 24 lutego 2015 r.) odbyły się spotkania Zespołu ds. wypracowania procedur w zakresie przyłączy do sieci wodno - kanalizacyjnej. W spotkaniach tych uczestniczyli Agnieszka Duda, Wojciech Lizurej, Jan Hahn i Mirosław Siemionow.

Protokóły ze spotkań oraz dalsze informacje zamieszczone zostaną niezwłocznie po ich otrzymaniu.

2015-04-27 08:00:21
Rozstrzygnięcie konkursu „Zabytek Zadbany” 2015
Szpital Świętej Trójcy w Broniszowie, zabytkowe domy na murze miejskim w Dobrym Mieście, zespół kopalni „Julia” w Wałbrzychu, Willa Okszy w Zakopanem oraz dawne magazyny zakładów włókienniczych K.W. Scheiblera w Łodzi - to laureaci konkursu "Zabytek Zadbany".  Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski wręczył nagrody 21 kwietnia br. w Białymstoku, podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.
2015-04-16 14:08:35
Zespół ds. badania rozstrzygnięć przetargów
Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów szuka osób z rozległą wiedzą dotyczącą tematu przetargów publicznych. Chętnych do współpracy w zespole ds. badania rozstrzygnięć przetargów w zakresie rażąco niskiej ceny prosimy o pozostawienie zgłoszeń w sekretariacie PDOIA.
2015-03-05 08:00:00
Protokół z posiedzenia Prezydenckiego zespołu roboczego
Przedstawiamy kopię protokołu z posiedzenia zespołu roboczego ds. wypracowania procedur w zakresie budowy przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej, które odbyło się dnia 24 lutego 2015 r.
2015-01-26 08:00:00
XI Sprawozdawczy Zjazd PdOIA RP

W dniu 20 marca 2015 r. (piątek) o godz. 10.00, w sali senackiej Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14A odbędzie się  XI Sprawozdawczy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Delegaci na Zjazd zostaną powiadomieni listownie na 30 dni przed Zjazdem.
2015-01-05 13:47:44
Wyniki egzaminów w sesji ZIMA 2014

2014-12-19 09:33:16
Zmiana wysokości składki członkowskiej
Informujemy, iż na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2015 r. w samorządzie zawodowym architektów oraz na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych a także komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2013r., Krajowa Rada lzby Architektów uchwałą nr O-52-lV-2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku ustaliła nowe kwoty miesięcznej składki członkowskiej na 2015 rok.
1
   ...  
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12