Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

2016-01-26 09:43:48
Warsztaty z umiejętności zarządzania czasem pracy
Serdecznie zapraszamy Państwa na warsztaty z "umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta", które odbędą się w dniu 10 lutego 2016r. w  godz. 15.00  - 18.00 w Restauracji "Wariatka" przy Teatrze Dramatycznym im. Al. Węgierki w Białymstoku.


2016-01-26 09:01:49
Konkurs - XVI edycja - M.Baczko i P.Zakrzewskiego
Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu XVI edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego organizowanego przez Fundację dla Polski.
Zapraszamy młodych architektów i inżynierów budowlanych ze stopniem magistra do udziału w konkursie i zgłaszania projektów z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, a także rewaloryzacji blokowisk.
2016-01-26 08:00:32
INFORMACJA
dla członków PDOIA RP, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
2016-01-05 12:08:01
Zmiana składki członkowskiej na rok 2016

Informujemy, iż na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2015 r. w samorządzie zawodowym architektów oraz na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych a także komunikatu Prezesa GUS z dnia 10 lutego 2015 r., Krajowa Rada lzby Architektów w dniu 28 października 2015 r. roku ustaliła nowe kwoty miesięcznej składki członkowskiej na 2016 r.

przejdź do pełnej informacji...


2015-12-18 15:42:27
Informacje o zmianach w prawie
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami w prawie związanymi z wykonywaniem zawodu architekta tj.:
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa
2015-11-23 08:09:55
Efekty optymalizacji procedur w postępowaniach - oficjalnie
28 postulatów i odpowiedzi na nie zawiera informacja przyjęta po pracach Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenia pozwolenia na budowę. Informacja to rezultat wspólnych prac przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz przedstawicieli Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa RP. Wszystko ma służyć usprawnieniu obsługi inwestorów, przedsiębiorców, architektów i inżynierów budownictwa w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, dotyczącej wydawania pozwoleń na budowę oraz ujednoliceniu różnorodnej interpretacji przepisów prawa budowlanego.
2015-11-23 07:41:18
Czytelnictwo prasy wśród architektów - raport 2015
Przedstawiamy raport z badań marketingowych przeprowadzonych dla Izby Architektów RP w październiku 2015 r. dotyczący czytelnictwa prasy wśród architektów przygotowany przez BCMM Omnibud -Badania Marketingowe. Wyniki zebrano na podstawie wywiadu wśród architektów posiadających najwyższe kompetencje zawodowe a wyniki przedstawione zostały w formie przystępnej prezentacji graficznej.

1
   ...  
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17