Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

ZESPÓŁ ROBOCZY

INFORMACJE O SPOTKANIACH  ZESPOŁÓW ROBOCZYCH
ds. optymalizacji i wypracowywania procedur
w postępowaniach o udzielenia pozwolenia na budowę.

ZR-2015-11
Poniższy tekst,  jak i złącznik, pochodzi ze strony Urzędu Miasta Białegostoku.

Zespół roboczy ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę rozpoczął prace w listopadzie 2014 r. Podczas roku pracy odbyło się 7 spotkań z udziałem przedstawicieli Miasta oraz przedstawicieli Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczącym Zespołu jest od marca 2015 r. zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
Zadaniem Zespołu było wypracowanie wspólnego stanowiska, w sprawach, w których występują rozbieżności interpretacyjne przepisów prawa. Efektem prac Zespołu jest Informacja, zawierająca 28 postulatów i odpowiedzi na nie. Spotkania i toczące się na nich dyskusje doprowadziły do przyjęcia jednolitych rozstrzygnięć, których stosowanie przez Urząd Miejski w Białymstoku poprawi współpracę między projektantami a Miastem.
Informacja została przedstawiona do wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy mają stosować się do zawartych w niej zapisów.

28 postulatów i odpowiedzi na nie zawiera informacja przyjęta po pracach Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenia pozwolenia na budowę. Informacja to rezultat wspólnych prac przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz przedstawicieli Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa RP. Wszystko ma służyć usprawnieniu obsługi inwestorów, przedsiębiorców, architektów i inżynierów budownictwa w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, w zakresie interpretacji przepisów prawa budowlanego.
Plik do pobrania poniżej.

ZR-2015-03
W efekcie pracy w/w Zespołu przedstawiamy kopię pisma przesłanego przez Wodociągi Białostockie do PDOIA zawierającego informację o umieszczeniu "Schematów postępowania Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w procesach przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej".

www.wobi.pl --> informacje dla klientów --> procedura przyłączenia do sieci

Dodatkowych informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Białostockich.


ZR-2015-02
W dniach 19 marca 2015 r. , 1 kwietnia2015 r., 15 kwietnia 2015r., 29 kwietnia 2015 r. odbyły się spotkania Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę. W spotkaniach tych uczestniczyły Barbara Sarna i Agnieszka Duda.

We wcześniejszych terminach ( 04 listopada 2014 r.,24 lutego 2015 r.) odbyły się spotkania Zespołu ds. wypracowania procedur w zakresie przyłączy do sieci wodno - kanalizacyjnej. W spotkaniach tych uczestniczyli Agnieszka Duda, Wojciech Lizurej,Jan Hahn i Mirosław Siemionow.

Protokóły ze spotkań oraz dalsze informacje zamieszczone zostaną niezwłocznie po ich otrzymaniu.

ZR-2015-01
Przedstawiamy kopię protokołu z posiedzenia zespołu roboczego ds. wypracowania procedur w zakresie budowy przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej z Prezydentem m.Białegostoku, które odbyło się dnia 24 lutego 2015 r.

ZR-2014-01 i ZR-2014-02
W odpowiedzi na złożony przez PDOIA wniosek Prezydent Miasta Białegostoku powołał dwa zespoły robocze:
- ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę (Zarządzenie Nr 4888/14, data publikacji dokumentu: 29.09.2014) przejdź do strony z informacją
- ds. wypracowania procedur w zakresie budowy przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej(Zarządzenie Nr 4889/14, data publikacji dokumentu: 29.09.2014) przejdź do strony z informacją.

W związku z wejściem w życie w dniu 29 września 2014r.zarządzeń Prezydenta Miasta Białegostoku w/s powołania Zespołów roboczych ds.optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę i w/s wypracowania procedur w zakresie budowy przyłączy sieci wodno - kanalizacyjnej,Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP w dniu 8 października 2014r. wskazała osoby, które będą brały udział w pracach obu zespołów:

1. Barbara Sarna,
2. Agnieszka Duda,
3. Alina Czyżewska-Saulewicz,
4. Tomasz Rogala,
5. Wojciech Lizurej,
6. Jan Hahn,
7. Krzysztof Szerszeń,
8. Mirosław Siemionow


Dokumenty można przeczytać lub pobrać poniżej.


ZR-2015
ZR-2015-11 - Postulaty i rozwiązaniaZR-2015-11 - Postulaty i rozwiązania
Informacja dot. wyniku prac Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę w roku 2015
Informacja dot. wyniku prac Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę w roku 2015
ZR-2015-03ZR-2015-03
Pismo Wodociągi B-stok z dn. 25.05.2015 r.
Pismo Wodociągi B-stok z dn. 25.05.2015 r.
ZR-2015-01ZR-2015-01
Protokół z posiedzenia ZR w dn. 24.02.2015 r.
Protokół z posiedzenia ZR w dn. 24.02.2015 r.
ZR-2014
ZR-2014-02ZR-2014-02
Zarzadzenie prezydenta nr 4889 z dnia 2014-09-29.
Zarzadzenie prezydenta nr 4889 z dnia 2014-09-29.
ZR-2014-01ZR-2014-01
Zarzadzenie prezydenta nr 4888 z dnia 2014-09-29.
Zarzadzenie prezydenta nr 4888 z dnia 2014-09-29.