Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

TERMINY EGZAMINÓW


Krajowa  Komisja  Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że terminy egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  (Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z zm.) zostały wyznaczone:

2024 r.:
    ▪  7 czerwca godz. 10:00 w sesji wiosennej,
    ▪  22 listopada godz. 10:00 w sesji jesiennej / wnioski składane do 22 sierpnia

2025 r.:
    ▪  16 maja godz. 10:00 w sesji wiosennej / wnioski składane do 17 lutego
    ▪  21 listopada godz. 10:00 w sesji jesiennej / wnioski do 21 sierpnia

2026 r.:
    ▪ 15 maja godz. 10:00 w sesji wiosennej / wnioski do 16 lutego
    ▪  20 listopada godz. 10:00 w sesji jesiennej / wnioski do 20 sierpnia

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje:
ostateczny termin na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych przypada na dzień wyznaczony o 3 miesiące wcześniej.

Dokumenty należy składać w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów w Białymstoku.

WAŻNE
DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU

Osoby, które w poprzedniej sesji nie zaliczyły egzaminu pisemnego lub zaliczyły tylko egzamin pisemny i chcą ponownie przystąpić do egzaminu ustnego, winny najpóźniej na półtora miesiąca przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć WNIOSEK o dopuszczenie do egzaminu i dokonać na konto Izby odpowiedniej opłaty z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu
dn. 2 stycznia 2023 r.

UWAGA !!!
Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lipca 2020 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP otrzymała odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego, wyrażającą akceptację w sprawie projektu "Wytycznych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzaminacyjnej", przygotowanych na podstawie wcześniejszych rekomendacji i wytycznych GIS.

Osoby przystępujące do egzaminu prosimy o zapoznanie się z "Ogólne wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu" zawartymi w załączniku PDF - EGZAMIN_WYTYCZNE (do pobrania  na dole strony)
dn. 24 lipca 2020 r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi ponownej procedury kwalifikacyjnej w przypadku upływu ponad 3 lat od pozytywnego egzaminu pisemnego w toku postępowania kwalifikacyjnego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wskazuje, że niezbędna jest ponowna weryfikacja posiadanej przez kandydata wiedzy poprzez zdanie egzaminu pisemnego (bez konieczności przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej w całości czyli bez ponownej weryfikacji wykształcenia i praktyki zawodowej oraz bez uiszczania opłaty z tytułu kwalifikowania).


EGZAMIN_WYTYCZNEEGZAMIN_WYTYCZNE
Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane.
Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pismo KKK - przedawnienie zdanego egzaminu pisemnegoPismo KKK - przedawnienie zdanego egzaminu pisemnego
Pismo Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wyjaśniające konieczność przystąpienia do ponownego egzaminu pisemnego po upływie 3 lat od pozytywnego egzaminu pisemnego w toku postępowania kwalifikacyjnego.
Pismo Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wyjaśniające konieczność przystąpienia do ponownego egzaminu pisemnego po upływie 3 lat od pozytywnego egzaminu pisemnego w toku postępowania kwalifikacyjnego.