Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

OPŁATY ZA EGZAMIN

OPŁATY EGZAMINACYJNE  w 2019r.

za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynoszą:

DLA ZAKRESU UPRAWNIEŃ:

1. projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie :
– z tytułu kwalifikowania = 1.000zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1.000 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 590 zł

2. łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie:
– z tytułu kwalifikowania = 1.500 zł
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1.500 zł
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 870 zł

Opłaty powinny być wniesione do dnia 8 marca i 8 września na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby architektów RP. zobacz dane do przelewu

 

Na dokumencie wpłaty zakwalifikowanie wykształcenia i praktyki

zawodowej w tytule należy wpisać „postępowanie kwalifikacyjne – 1 rata opłaty” 

(zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej doprojektowania bez ograniczeń).


Podstawa prawna:
na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (tj.  Dz.U.  z  2014 r.  poz.  1725, z  późn.  zm.),  w zw. z art.  12  ust.  5  -  5c  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.    Prawo  budowlane  (Dz.U.  2017 poz. 1332  tj. z późn. zm.)