Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

OPŁATY ZA EGZAMIN

OPŁATY EGZAMINACYJNE w 2024 r.

Na podstawie uchwały nr O–6–VI–2024 Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne
o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.


Od 8 marca 2023 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynoszą:

DLA ZAKRESU UPRAWNIEŃ:

1. projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie :

– z tytułu kwalifikowania = 1.570zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1.570 zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt
złotych i 00/100),
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 930 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych 00/100),

2. łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie:

– z tytułu kwalifikowania = 2.360 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 2.360 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt
złotych 00/100),
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 1.350 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100).


Opłaty powinny być wniesione na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby architektów RP. zobacz dane do przelewu

I rata- przed dniem ostatecznej daty składania dokumentów i wniosku o egzamin,

II rata- maksymalnie dwa tygodnie przed dniem egzaminu


Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed dniem 3 marca 2023 roku mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

 

Na dokumencie wpłaty za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej w tytule należy wpisać „postępowanie kwalifikacyjne – 1 rata opłaty” 

(zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej doprojektowania bez ograniczeń).


Podstawa prawna:
na podstawie art.33pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (tj.  Dz.U.  z  2023 r.  poz. 551, z  późn.  zm.),  w zw. z art.  12  ust.  5  -  5c  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.    Prawo  budowlane  (Dz.U.  2023 poz. 682 z późn. zm.)

 


Uchwała z dnia 20.02.2034 ws wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na rok 2024.Uchwała nr O-6-VI-2024 KRIA z dnia 20 lutego 2024 r. ws. wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
Uchwała nr O-6-VI-2024 KRIA z dnia 20 lutego 2024 r. ws. wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
Uchwała z dn 28-02-2023 r. ws. opłat w postępowaniu kwalifikacyjnymUchwała z dn 28-02-2023 r. ws. opłat w postępowaniu kwalifikacyjnym
Uchwała z dn 28-02-2023 r. ws. opłat w postępowaniu kwalifikacyjnym