Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

OPŁATY I ZAŚWIADCZENIA

SKŁADKI NA ROK 2024


     ▪  112,00 zł - miesięczna składka członkowska (996 zł rocznie),

                         Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

     11,20 zł - miesięczna składka dla osób zawieszonych,

      630 zł - wpis na listę członków,

▪    1590 zł - ponowny wpis na listę członków Izby,

      630 zł - przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia*.


SKŁADKI NA ROK 2023


     ▪      98 zł - miesięczna składka członkowska (1.176 zł rocznie),

                         Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.


SKŁADKI NA ROK 2022


     ▪      83 zł - miesięczna składka członkowska (996 zł rocznie),

                         Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

   8,30 zł - miesięczna składka dla osób zawieszonych,

     520 zł - wpis na listę członków,

    1290 zł - ponowny wpis na listę członków Izby,

      520 zł - przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia*.SKŁADKI NA ROK 2021


     ▪      80 zł - miesięczna składka członkowska (960 zł rocznie),

                         Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

        8 zł - miesięczna składka dla osób zawieszonych,

       490 zł - wpis na listę członków,

    1230 zł - ponowny wpis na listę członków Izby,

      490 zł - przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia*.SKŁADKI NA ROK 2020


     ▪      80 zł - miesięczna składka członkowska (960 zł rocznie),

                         Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

        8 zł - miesięczna składka dla osób zawieszonych,

       460 zł - wpis na listę członków,

    1150 zł - ponowny wpis na listę członków Izby,

      460 zł - przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia*.SKŁADKI NA ROK 2019

Informujemy, iż na podstawie uchwały X Programowo - Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału, ustalona została miesięczna wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2019


      ▪      80 zł - miesięczna składka członkowska (960 zł rocznie),

                    Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.


Informujemy: na podstawie §1 ust.2 uchwały z dnia 17 października 2019r. nr. 037-V-2018 w sprawie ustalenia kwoty waloryzacji rocznej kwoty innych niż składki członkowskiej opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2019 r. oraz w związku z Uchwałą X Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie ustalenia innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, wysokości tych opłat i zasad ich podziału z dnia 16 czerwca 2007 r.


    430zł -za wpis na listę członków,

    1070zł -za ponowny wpis na listę członków Izby,

      430zł -za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia*.SKŁADKI NA ROK 2018

Informujemy, iż na podstawie uchwały nr 3 V Programowo - Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013r. w sprawie wysokości składki członkowskiej od 2015r. w samorządzie zawodowym architektów oraz na podstawie „komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r.”, Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 11 października 2017r., ustaliła nowe kwoty opłat na 2018r.


WYSOKOŚĆ OPŁAT obowiązujące od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


      ▪      80 zł - miesięczna składka członkowska (960 zł rocznie),

                    Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.


    400zł -za wpis na listę członków,

    1010zł -za ponowny wpis na listę członków Izby,

      400zł -za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia*.SKŁADKI NA ROK 2017

Informujemy, iż na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2015 r. w samorządzie zawodowym architektów oraz na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych a także komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2016 r., Krajowa Rada lzby Architektów w dniu 16 listopada 2016 r. roku ustaliła nowe kwoty miesięcznej składki członkowskiej na 2017 r.


WYSOKOŚĆ OPŁATY obowiązującej od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.


      ▪      78 zł - miesięczna składka członkowska (936 zł rocznie),

                    Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.


    390zł -za wpis na listę członków,

    970zł -za ponowny wpis na listę członków Izby,

    390zł -za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia*.SKŁADKI NA ROK 2016

Informujemy, iż na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2015 r. w samorządzie zawodowym architektów oraz na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych a także komunikatu Prezesa GUS z dnia 10 lutego 2015 r., Krajowa Rada lzby Architektów w dniu 28 października 2015 r. roku ustaliła nowe kwoty miesięcznej składki członkowskiej na 2016 r.


WYSOKOŚĆ OPŁATY obowiązującej od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.


      ▪      76 zł - miesięczna składka członkowska (912zł rocznie),

                    Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.SKŁADKI NA ROK 2015

Informujemy, iż na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013r. w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2015r. w samorządzie zawodowym architektów oraz na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych a także komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2013r., Krajowa Rada lzby Architektów uchwałą nr O-52-lV-2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku ustaliła nowe kwoty miesięcznej składki członkowskiej na 2015r.

Kwota została obliczona zgodnie z zasadą określoną w/w uchwale V PBKZ IARP w dniu 31 października 2014 r. i Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYSOKOŚĆ OPŁATY obowiązującej od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r.


      ▪      74 zł - miesięczna składka członkowska (888zł rocznie),

                    Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.SKŁADKI NA ROK 2014
Na podstawie
§1 ust.1-3 i §2 ust.1 i 2 uchwały nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 16 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, wysokości tych opłat i zasad ich podziału, w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą nr 2 IV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 6 grudnia 2008 r., Krajowa Rada Izby Architektów uchwaliła:

WYSOKOŚCI OPŁAT obowiązujące od 1.01.2014r. do 31.12.2014 r.


      ▪      70 zł - miesięczna składka członkowska (840zł rocznie),

                    Składka nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.


    350zł -za wpis na listę członków,

    880zł -za ponowny wpis na listę członków Izby,

    350zł -za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia*.


*/jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w art.42ust.3 pkt 4) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r., nr 5,poz.42 z późn. zm.-zawieszenie na wniosek członka Izby)/UWAGA !

W związku z podjętą przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów na posiedzeniu w dniu 10.05.2006r. decyzją o likwidacji kasy w siedzibie Izby, mającą na uwadze zmniejszenie kosztów własnych,  od dnia 1 czerwca 2006 r. wszelkie wpłaty tj.: składki członkowskie i ubezpieczenia OC, prosimy wpłacać na rachunek bankowy Izby. zobacz dane do przelewu


Generowanie zaświadczeń: http://extranet.iarp.pl/