Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

TERMINY EGZAMINÓW

Krajowa  Komisja  Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że terminy egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) zostały wyznaczone:

▪ 11 czerwca 2021r. godz. 10:00 w sesji letniej, 
▪   3 grudnia 2021r. godz. 10:00 w sesji zimowej.

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje:
ostateczny termin na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych przypada nadzień:

11 marca 2020 r. w sesji letniej,
  3 września 2020r. w sesji zimowej.


Dokumenty należy składać w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów w Białymstoku.


WAŻNE
DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU

Osoby, które w poprzedniej sesji nie zaliczyły egzaminu pisemnego lub zaliczyły tylko egzamin pisemny i chcą ponownie przystąpić do egzaminu ustnego, winny najpóźniej na półtora miesiąca przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć WNIOSEK o dopuszczenie do egzaminu i dokonać na konto Izby odpowiedniej opłaty z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP uprzejmie informuje, że w dniu 24 listopada 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia nowego terminu zimowej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na dzień 19 lutego 2021 r.

Do egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które przeszły pozytywną kwalifikację i zostały dopuszczone do zimowej sesji egzaminacyjnej.
Dodatkowo uprzejmie informujemy, że dla osób z sesji wrześniowej pozostaje niezmieniona sesja dodatkowa wyznaczona na dzień 19 lutego 2021 r.
dn. 25 listopada 2020 r.

UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz ustanowieniem przez Radę Ministrów zakazów organizacji zgromadzeń, Krajowa Komisji Kwalifikacyjna podjęła stosowną uchwałę odwołującą  zimową sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020, której planowany termin wyznaczono na dzień 4 grudnia 2020r.

Biorąc pod uwagę powyższe, w aktualnym stanie faktycznym oraz prawnym przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej wiąże się z nieakceptowalnym ryzykiem epidemicznym, organizacyjnym i prawnym.

Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach sesji zimowej, o której mowa w ust.1 i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania sesji zimowej wycofały swój wniosek, opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenie egzaminu.

Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej sesji egzaminacyjnej.

Termin najbliższej sesji egzaminacyjnej zostanie podany do publicznej wiadomości
niezwłocznie po jego ustaleniu.

dn. 10listopada 2020 r.

UWAGA !!!
Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lipca 2020 r. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP otrzymała odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego, wyrażającą akceptację w sprawie projektu "Wytycznych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzaminacyjnej - wrzesień 2020", przygotowanych na podstawie wcześniejszych rekomendacji i wytycznych GIS.

Osoby przystępujące do wrześniowego egzaminu prosimy o zapoznanie się z "Ogólne wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu" zawartymi w załączniku PDF - EGZAMIN 2020-09_WYTYCZNE (do pobrania  na dole strony)
dn. 24 lipca 2020 r.

Krajowa  Komisja  Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że terminy egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). w 2015 r. zostały wyznaczone:

5czerwca 2020r. godz. 10:00 w sesji letniej,  nowy termin 11 września 2020r. godz. 10:00
4grudnia 2020r. godz. 10:00 w sesji zimowej. nowy termin 19 lutego 2020r. godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje:
ostateczny termin na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych przypada nadzień:

5 marca 2020 r. w sesji letniej,
4 września 2020r. w sesji zimowej.


Dokumenty należy składać w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów w Białymstoku.


WAŻNE
DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU

Osoby, które w poprzedniej sesji nie zaliczyły egzaminu pisemnego lub zaliczyły tylko egzamin pisemny i chcą ponownie przystąpić do egzaminu ustnego, winny najpóźniej na półtora miesiąca przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć WNIOSEK o dopuszczenie do egzaminu i dokonać na konto Izby odpowiedniej opłaty z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi ponownej procedury kwalifikacyjnej w przypadku upływu ponad 3 lat od pozytywnego egzaminu pisemnego w toku postępowania kwalifikacyjnego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wskazuje, że niezbędna jest ponowna weryfikacja posiadanej przez kandydata wiedzy poprzez zdanie egzaminu pisemnego (bez konieczności przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej w całości czyli bez ponownej weryfikacji wykształcenia i praktyki zawodowej oraz bez uiszczania opłaty z tytułu kwalifikowania).


Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w 2021r.Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w 2021r.


EGZAMIN 2020-09_WYTYCZNEEGZAMIN 2020-09_WYTYCZNE
Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane.
Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane.
Uchwała nr 2/2020 KKKIA RP z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie terminu egzaminu w sesji letniej 2020.Uchwała nr 2/2020 KKKIA RP z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie terminu egzaminu w sesji letniej 2020.


Uchwała nr 1/2020 KKKIA RP z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie odwołania egzaminów w sesji letniej 2020.  Uchwała nr 1/2020 KKKIA RP z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie odwołania egzaminów w sesji letniej 2020.
Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w 2020r.Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w 2020r.


Pismo KKK - przedawnienie zdanego egzaminu pisemnegoPismo KKK - przedawnienie zdanego egzaminu pisemnego
Pismo Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wyjaśniające konieczność przystąpienia do ponownego egzaminu pisemnego po upływie 3 lat od pozytywnego egzaminu pisemnego w toku postępowania kwalifikacyjnego.
Pismo Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wyjaśniające konieczność przystąpienia do ponownego egzaminu pisemnego po upływie 3 lat od pozytywnego egzaminu pisemnego w toku postępowania kwalifikacyjnego.