Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

ZAWIESZENIA I PRZYWRÓCENIA

ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA

Osoba pragnąca zawiesić członkostwo, na własną prośbę, powinna złożyć podanie do biura PDOIA, określając dzień, od którego chce zostać zawieszona.
Zawieszenie następuje:

▪    po zakończeniu bieżącego okresu składkowego, po dacie wskazanej w podaniu;

▪    od pierwszego dnia następnego miesiąca, przed którym odbywa się posiedzenie Okręgowej Rady IARP, na którym podanie jest rozpatrywane (nie można zawiesić członkostwa od dowolnego dnia, ale od dnia przypadającego po najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady IARP licząc od dnia otrzymania przez nią podania).


UWAGA: w miesiącach wakacyjnych może to być okres dwumiesięczny, co należy uwzględnić przy planowaniu daty zawieszenia.


Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku:

▪    orzeczeniakary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy (Prawo budowlane);

▪    orzeczeniakary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby;

▪    nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;

▪    wnioskuczłonka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub czynności urbanisty.


Członkowi izby ukaranemu w trybie odpowiedzialności zawodowej izb architektów oraz inżynierów budownictwa lub dyscyplinarnej, do czasu zatarcia kary zawieszenia w prawach członka, nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

Członek izby, o którym mowa powyżej, nie może pełnić funkcji w organach izby, a jego mandat w tych organach wygasa.

Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na okres zawieszenia.

ODWIESZENIE CZŁONKOSTWA

Odwieszenie członkostwa, na własną prośbę, następuje po złożeniu podania do biura PDOIA, określając dzień, od którego chce zostać przywróconym. Należy zwrócić uwagę, że odwieszenie członkostwa następuje w trybie podobnym do jego przyjęcia, Rada ma 2 miesiące na rozpatrzenie sprawy. Należy uwzględnić to przewidując odpowiednio wcześniejsze złożenie podania.