Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

UBEZPIECZENIA

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY IARP  

wznowienie obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta.


Informujemy, że od 20 marca można składać wnioski o zawarcie obowiązkowej polisy OC zawodowej na rok ubezpieczeniowy  2014/2015. Wniosek należy złożyć w nie później, niż do 14 kwietnia. 

Przypominamy, że ubezpieczenie OC jest ustawowym, corocznym obowiązkiem każdego architekta.

WAŻNE: Z godnie z obowiązującymi przepisami, nie można zawierać ubezpieczenia z okresem wstecznym. Oznacza to, że każdy architekt, który do 14 kwietnia nie wznowi polisy pozostanie bez ochrony ubezpieczeniowej. W razie wystąpienia szkody, nie może liczyć na pokrycie strat przezubezpieczyciela. 

 
Podobnie jak w poprzednich latach, elektroniczny wniosek dostępny będzie po zalogowaniu do systemu IARP. Wysokość składek nie uległa zmianie. 

Decydując o wysokości sumy gwarancyjnej warto pamiętać, że wybierając sumę wyższą, niż w roku ubiegłym, zapłacimy 10 proc. niższą składkę.

Staraniem IARP w tym roku udało się wynegocjować rozszerzenie zakresu Umowy Generalnej oubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczeniem objęty zostanie każdy architekt, który złoży wniosek obowiązkowego ubezpieczenia OC. 
 
Przypominamy o możliwości korzystania z Asysty Prawnej, w ramach ubezpieczenia obowiązkowego.
Zachęcamy do korzystania z profesjonalnej wiedzy prawników w rozwiązywaniu Państwa problemów. 
 
Przypominamy również o możliwości rozszerzenia odpowiedzialności dla architektów prowadzących działalność gospodarczą, poprzez możliwość zawarcia ubezpieczenia OC pracowni architektonicznej lub projektowej. Jest to szczególnie ważne w kontekście ponoszonej odpowiedzialności za podwykonawców (branżystów), przy realizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej. 

Zaloguj się do systemu http://extranet.iarp.pl/i WYPEŁNIJ WNIOSEK.