Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

TERMINY EGZAMINÓW

Krajowa  Komisja  Kwalifikacyjna  Izby  Architektów  RP uprzejmie  informuje, że  terminy egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). w 2015 r. zostały wyznaczone:

7 czerwca 2019 r. godz. 10:00 w sesji letniej,  (uwaga zmiana terminu !!!)
 6 grudnia 2019 r. godz. 10:00 w sesji zimowej.

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje:
ostateczny termin na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych przypada nadzień:

7 marca 2019 r. w sesji letniej,   (uwaga zmiana terminu !!!)
6 września 2019 r. w sesji zimowej.


Dokumenty należy składać w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów w Białymstoku.


WAŻNE
DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU

Osoby, które w poprzedniej sesji nie zaliczyły egzaminu pisemnego lub zaliczyły tylko egzamin pisemny i chcą ponownie przystąpić do egzaminu ustnego, winny najpóźniej na półtora miesiąca przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć WNIOSEK o dopuszczenie do egzaminu i dokonać na konto Izby odpowiedniej opłaty z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi ponownej procedury kwalifikacyjnej w przypadku upływu ponad 3 lat od pozytywnego egzaminu pisemnego w toku postępowania kwalifikacyjnego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wskazuje, że niezbędna jest ponowna weryfikacja posiadanej przez kandydata wiedzy poprzez zdanie egzaminu pisemnego (bez konieczności przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej w całości czyli bez ponownej weryfikacji wykształcenia i praktyki zawodowej oraz bez uiszczania opłaty z tytułu kwalifikowania).


Pismo w sprawie zmiany terminu egzamin w 2019r. w sesji letniej.Pismo w sprawie zmiany terminu egzamin w 2019r. w sesji letniej.


Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w 2019r.Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w 2019r.


Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w sesji zimowej 2018r.Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w sesji zimowej 2018r.


Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w sesji letniej  2018r.Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w sesji letniej 2018r.


Pismo KKK - przedawnienie zdanego egzaminu pisemnegoPismo KKK - przedawnienie zdanego egzaminu pisemnego
Pismo Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wyjaśniające konieczność przystąpienia do ponownego egzaminu pisemnego po upływie 3 lat od pozytywnego egzaminu pisemnego w toku postępowania kwalifikacyjnego.
Pismo Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wyjaśniające konieczność przystąpienia do ponownego egzaminu pisemnego po upływie 3 lat od pozytywnego egzaminu pisemnego w toku postępowania kwalifikacyjnego.