Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Uwaga na ochronne wzory patentowe

Szanowne Koleżanki!

Uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Izby Architektów RP, w związku z otrzymanymi informacjami, dotyczącymi rejestrowania w Urzędzie Patentowym RP typowych rozwiązań architektonicznych jako wzorów przemysłowych, przystąpiła do analizy przedmiotowego zagadnienia.

W rejestrze wzorów przemysłowych, prowadzonym przez Urząd Patentowy, widnieje pięć wzorów zarejestrowanych przez tą samą spółkę. Przedmiotem jednego z nich jest „plan architektoniczny wnętrza budynku” (załącznik nr 1), natomiast pozostałych „budynki” (załączniki nr 2, 3, 4 i 5). Taka praktyka może rodzić obawę, że w branży architektonicznej powszechne stanie się rejestrowanie rozwiązań oczywistych i powszechnie stosowanych. Krajowa Rada stoi na stanowisku, że byłoby to bardzo niebezpieczne i ograniczało pole twórczości innych architektów. Twórczość architektoniczna podlega – co do zasady – ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a nie ustawie Prawo własności przemysłowej. Po analizie opisów wzorów oraz ich ilustracji, Krajowa Rada Izby Architektów RP, rozważa podjęcie działań prawnych, dotyczących tych rejestracji.
Opisy ochronne ww. wzorów przemysłowych przesyłamy w załączniku.

W związku z powyższym, KRIA zwraca się do okręgów o pomoc w znalezieniu identycznych lub różniących się nieistotnymi szczegółami projektów powstałych i udostępnionych publicznie przed 2014 rokiem. Dane takie mogą okazać się bardzo przydatne w dalszych działaniach ze strony Izby. Jeśli okręg posiada informacje o problemach, które mieli architekci w związku z tymi lub innymi wzorami zastrzeżonymi typowych rozwiązań projektowych, również prosimy o takie informacje.

Informacje i przykłady prosimy przesłać na adres biura: izba@izbaarchitektow.pl, do końca września 2018r.

W imieniu Krajowej Rady IA RP

Wojciech Gwizdak
Architekt IARP,  Sekretarz Krajowej Rady IARP


data publikacji: 2018-09-03 14:29:00

Pliki do pobrania:
ZAŁ-01_Opis ochronny wzoru przemysłowego PL 21835
ZAŁ-02_Opis ochronny wzoru przemysłowego PL 21856
ZAŁ-03_Opis ochronny wzoru przemysłowego PL 22562
ZAŁ-04_Opis ochronny wzoru przemysłowego PL 22426
ZAŁ-05_Opis ochronny wzoru przemysłowego PL 22425