Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

2016-01-26 12:29:40
Udostępnienie danych osobowych na stronie GUNB-u.
Jak wiadomo, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Od niedawna możliwe jest udostępnienie podstawowych danych osobowych na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (www.gunb.gov.pl). Zamieszczenie tych informacji ma na celu ułatwienie dostępu oraz weryfikację posiadanych uprawnień.
2016-01-26 09:43:48
Warsztaty z umiejętności zarządzania czasem pracy
Serdecznie zapraszamy Państwa na warsztaty z "umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta", które odbędą się w dniu 10 lutego 2016r. w  godz. 15.00  - 18.00 w Restauracji "Wariatka" przy Teatrze Dramatycznym im. Al. Węgierki w Białymstoku.


2016-01-26 09:01:49
Konkurs - XVI edycja - M.Baczko i P.Zakrzewskiego
Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu XVI edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego organizowanego przez Fundację dla Polski.
Zapraszamy młodych architektów i inżynierów budowlanych ze stopniem magistra do udziału w konkursie i zgłaszania projektów z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, a także rewaloryzacji blokowisk.
2016-01-26 08:00:32
INFORMACJA
dla członków PDOIA RP, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
2016-01-05 12:08:01
Zmiana składki członkowskiej na rok 2016

Informujemy, iż na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2015 r. w samorządzie zawodowym architektów oraz na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych a także komunikatu Prezesa GUS z dnia 10 lutego 2015 r., Krajowa Rada lzby Architektów w dniu 28 października 2015 r. roku ustaliła nowe kwoty miesięcznej składki członkowskiej na 2016 r.

przejdź do pełnej informacji...


2015-12-18 15:42:27
Informacje o zmianach w prawie
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi zmianami w prawie związanymi z wykonywaniem zawodu architekta tj.:
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa
2015-11-23 08:09:55
Efekty optymalizacji procedur w postępowaniach - oficjalnie
28 postulatów i odpowiedzi na nie zawiera informacja przyjęta po pracach Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenia pozwolenia na budowę. Informacja to rezultat wspólnych prac przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz przedstawicieli Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa RP. Wszystko ma służyć usprawnieniu obsługi inwestorów, przedsiębiorców, architektów i inżynierów budownictwa w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, dotyczącej wydawania pozwoleń na budowę oraz ujednoliceniu różnorodnej interpretacji przepisów prawa budowlanego.
1
   ...  
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19